7 mai

Dia Aberto Universidade Europeia

No dia 7 de Maio de 2016 a Universidade Europeia realiza o seu dia aberto.