1 jun

Feira Virtual Inspiring Future - E.S. Sá de Miranda

Os alunos da E.S. Sá de Miranda, em Braga, irão participar na Feira Virtual da Inspiring Future